Вашите поръчки

Поръчката е празна

Серниста киселина

sernista-kiselina-250

Серниста киселина е енологична добавка по закона за виното. Тя осигурява получаването на вина с по-висок алкохолен градус, по-изразен цвят и характерен вкус. Алкохолната ферментация протича нормално и вината са по-устойчиви на болести.

Серният диоксид има антисептични свойства, убива вредните диви дрожди и нежелани микроорганизми. С добавянето на серниста киселина в мъстта се селекционира лошото въздействие върху виното на загнилите зърна и се осъществява подбор на дрождите като оцеляват най-устойчивите, които ще допринесат за получаване на вино с по-висок алкохолен градус. Серният диоксид запазва багрилната материя на червените вина от окисление, предпазва виното от болести и спомага за по-бързото забистряне.

Необходимото количество серниста киселина се определя от количеството грозде.

Приложение в джибрите след смилане: 2 мл. / л.

При претакане на вино: 1 мл. / л.

При промяна на цвета: 2 мл. / л.

При начален стадии на оцетна ферментация: 2 мл. / л.

---

Информационен лист за безопасност

1,80 лв.
Количество

© 2019 Аполон-69 ЕООД. Всички права запазени.